تصمیم مهم مقام‌معظم رهبری برای کمک به بورس
۹ تیر ۱۳۹۹
سرمربی مشهور متهم به فرار مالیاتی شد
۹ تیر ۱۳۹۹

بر اساس بخشنامه ۳۰ خرداد ماه سازمان امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود تا پایان سال جاری از تسهیلات بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش به شرح جدول زیر بهره مند خواهند شد. ۳ بازه زمانی متفاوت برای بخشودگی جرائم مالیاتی در نظر گرفته شده است. مقطع اول مربوط به ابلاغ قطعی تا پایان دی ماه ۹۸ ، مقطع دوم مربوط به ابلاغ قطعی از ۳۰/۱۰/۹۸ تا پایان خرداد سال جاری و مقطع سوم نیز مربوط به افرادی و شرکتهایی است که ابلاغ قطعی آنها از اول تیر ماه به بعد باشد. بر اساس فرمول بخشودگی جرائم در سال جاری بر خلاف سال ۹۸ برای شرکتهای آسیب دیده از کرونا (۱۰ رسته شغلی) تسهیلات جداگانه‌ای در هر سه مقطع ابلاغ برگ قطعی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب برای اشخاص حقیقی با پرداخت مالیات که ابلاغ قطعی آنها مربوط به قبل از دی ماه سال ۹۸ است برای شرکتهای تولیدی ۸۰ درصد و برای شرکتهای غیر تولیدی ۹۰ درصد بخشش جرائم در نظر گرفته شده است. همچنین اگر در اسفند ماه سال جاری اقدام به پرداخت مالیات مذکور صورت گیرد برای شرکتهای تولیدی ۷۲ و برای شرکتهای غیر تولیدی تنها ۶۲ درصد بخشش جرائم در نظر گرفته شده است. اما برای آندسته از مودیان که ابلاغ برگ قطعی انها تا ۳۱ خرداد ماه صورت گرفته است برای پرداخت در اسفند ماه سال جاری بخشش جرائم ۸۴ درصدی لحاظ شده است. همچنین برای آن دسته از مودیان که برگ قطعی مالیات آنها از اول تیر ماه به بعد ابلاغ خواهد شد برای مودیان عادی تا یک ماه پس از ابلاغ تا ۱۰۰ درصد جرائم بخشوده خواهد شد اما پس از یک ماه به ازای هر ماه تاخیر به ازای هر ماه ۲ درصد از میزان بخشودگی جرائم کاسته خواهد شد. این درحالی است که برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اگر برگ قطعی از اول تیر ماه به بعد صادر شود به شرط پرداخت مالیات تا دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی شامل بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی خواهند شد.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع