مشمولین ارسال فهرست معاملات برابر ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
کلاهبرداری از حساب بانکی با وکالت نامه جعلی |پیامک حساب خود را فعال کنید
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
عیدی کارگران
احکام مالیاتی متاثر از شیوع ویروس کرونا

🔸مبنای محاسبه عیدی کارگران

کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد که نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

ملاک محاسبه عیدی وپاداش ، آخرین مزد کارگرمی باشد ودرواحدهایی که طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کاردارندمزدمبنا(تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار) یعنی مزدگروه وپایه خواهدبود.ودرواحدهایی که طرح طبقه بندی ندارند مزدثابت (تبصره ۱ ماده ۳۶)یعنی مزدشغل به علاوه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ازقبیل فوق العاده شغل ، حق جذب ، حق سرپرستی ، حق فنی و…. منظورودرمحاسبه عیدی وپاداش آخرسال لحاظ می گردد.
لازم به ذکراست طبق ماده ۳۹ قانون کار ،عیدی کارگرانی که بصورت پاره وقت اشتغال به کاردارند به نسبت مدت کارکردمحاسبه وپرداخت می شود .
درموردکارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته ودستمزدآنان درماه های مختلف متغیرمی باشد برای محاسبه عیدی میانگین حقوق سه ماه آخرمبنای محاسبه قرارخواهدگرفت .

بر این اساس حداقل پرداختی بابت عیدی به هریک از کارگران معادل ۶۰ روز حداقل مزد قانونی به میزان ۲۲۲۲۵۳۸۰ ریال و حداکثر پرداختی از این بابت معادل ۹۰ روز حداقل مزد قانونی به میزان ۳۳۳۳۸۰۷۰ ریال خواهد بود.

چنانچه کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند ، عرف کارگاه در پرداخت عیدی و پاداش معتبر خواهد بود.ارائه مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع