بخشودگی کامل جرایم مالیاتی برای تولیدکنندگان به شرط پرداخت معوقات تا شهریور
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
موارد معافیت‌های مالیاتی از سوی مجلس شورای اسلامی مشخص شد
۲۹ دی ۱۳۹۸
مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم
مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم

مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم

وزارتخانه ها ،
🔹موسسات و شرکت های دولتی و
🔹دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود ،
🔹نهادهای انقلاب اسلامی ،
🔹شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها،
🔹و همچنین سایر اشخاص حقوقی ،

▪️مکلف اند ( چنانچه ملک محل استقرار یا تصرف شان ، اجاری باشد ) مالیات متعلق به مال الاجاره هایی را که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .

▪️استعلام و کسب پاسخ استعلام مبنی بر میزان مالیات اجاره ملک مورد اجاره از اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک الزامی خواهد بود.

▪️ضمناً چنانچه مالک از جمله اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم باشند ، با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی ( ۶۳/ ۹۳/ ۲۰۰ – ۸/ ۶/ ۱۳۹۳ ) ، کسر مالیات تکلیفی موردنظر از ناحیه مستاجرِ تصریح شده در تبصره ی فوق ، موضوعیت نخواهد بود .

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع