ماده ۱۰ قانون کار چیست؟ +توصیحات کامل و جامع و تبصره ها ی قانون کار

من امسال دو ماه استراحت پزشکی استفاده کرده ام آیا به این دو ماه عیدی تعلق میگیرد؟
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
اداره مالیات اسپانیا در حال تحقیق در مورد پاداش دریافتی نیمار | فرار مالیاتی نیمار
۲۱ اسفند ۱۳۹۷

✍️ ماده ۱۰ قانون کار

🔸قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد :

۱️⃣ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

۲️⃣حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .

۳️⃣ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .

۴️⃣ محل انجام کار .

۵️⃣ تاریخ انعقاد قرارداد .

۶️⃣مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .

۷️⃣موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل کار ، ایجاب نماید .شبکه اجتماعی حسابداران

🔹 ماده ۱۰ قانون کار : تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.


میزان عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت و ساعتی به چه صورت است ؟

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع