ماده ۶۳ قانون کار مقرر می دارد “علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت)

آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم | ماده ۹۵ چیست ؟
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
معاملات فصلی چیست و چه کاربردی دارد | توضیحات جامع و کامل
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
ماده ۶۳ قانون کار
ماده ۶۳ قانون کار

ماده ۶۳ قانون کار مقرر می دارد “علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید”

🔹 چنانچه به هر دلیلی کارگاهی تعطیل نشود، حضور در محل کار کارگران بایدبا توافق بین کارگران و کارفرما باشد و بعنوان اضافه کاری برای کارگران محاسبه شود.

مشاوره مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع