ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم چیست و کاربرد وتوضیحات جامع کامل

جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده | توضیحات جامع و کامل
جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده | توضیحات جامع و کامل
۲ خرداد ۱۳۹۸
اندوخته مالی چیست طبق ماده ۱۴۰ تبصره ۲ ماده ۱۵۸ قانون تجارت
۵ خرداد ۱۳۹۸
ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم چیست توضیحات جامع و کامل
ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم چیست توضیحات جامع و کامل

ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۳۴ : درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی وحرفه‌ای،آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

🔵 آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

🔷 ماده ۳ آیین نامه اجرایی ( با توجه به آخرین اصلاحات ) : درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . منظور از فعالیت های ورزشی ، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می شود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام می پذیرد .

🔹تبصره ۱ – درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات ، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و مؤسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی ، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد. سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و مؤسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند.

🔹تبصره ۲ – کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است.

⭕️ البته توجه داشته باشیم معافیت مقرر بشرح فوق از ابتدای سال ۱۳۹۵ ( جهت عملکرد ۱۳۹۵ ) با اعمال نرخ صفر می باشد .

مشاوره مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع