سود عملیاتی در حسابداری
۲ خرداد ۱۳۹۹
تکمیل جدول فروش در حسابداری
۳ خرداد ۱۳۹۹
ماده 258

ماده ۲۵۸
هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر اموراقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس‌شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و درغیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیأت عمومی که‌ با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی ‌مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی و ماموران مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع ‌است‌. (اصلاحی ۱۳۹۴)ماده ۲۵۸

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع