فعالیتهای مشمول معافیت کشاورزی ماده ٨١ قانون مالیات های مستقیم | توضیحات جامع و کامل

ماده 88قانون مالیات های مستقیم
ماده ۸۸قانون مالیات های مستقیم چیست؟+عکس | توضیحات جامع و کامل
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم
سهم مالیات از درامد های دولت چه مقدار است | نقش مالیات در دولت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ماده 81 قانون مالیات های مستقیم

ماده 81 قانون مالیات های مستقیم

ماده 81 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ٨١ قانون مالیات های مستقیم :درآمد فعالیتهای ذیل از مالیات معاف می باشد :

▫️کشاورزی
▫️دامپروری
▫️پرورش ماهی
▫️پرورش زنبور عسل
▫️پرورش طیور
▫️ماهیگیری
▫️نوغانداری (پرورش کرم ابریشم)
▫️احیاء مراتع و جنگلها
▫️باغداری
▫️نخیلات ( باغات خرما )

🔹 نکته ١ : مطابق بخشنامه شماره ٣٨-٩۶-٢٠٠ مورخ ١٣-٠٣-٩۶ وجوه دریافتی اشخاص فوق از بیمه بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای مشمول معافیت ماده ٨١ ، به عنوان درامد معاف از مالیات است.

🔹 نکته ٢ : مطابق بخشنامه شماره ٨۵٣٠ مورخ ٢٧-٠٢-٨٢ شرکتهای دولتی نیز مشمول معافیت ماده ٨١ می شوند.

🔹 نکته ٣ : مطابق بخشنامه شماره ٢۶١٢-٨٠ مورخ ٢١-٠٣-٨١ بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند.

○ بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه ١- زراعت، ٢- شیلات و ماهیگیری، ٣- دام وطیور، ۴- جنگلها و مراتع (منابع طبیعی ) می باشد.

🔹 نکته ۴ : مطابق رای شورای عالی مالیاتی به شماره ٢-٢٠١ مورخ ١١-٠٢-٩۶ شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها که فعالیت آنها طبق اساسنامه جزو فعالیتهای معاف ماده ٨١ باشد ، مشمول معافیت ماده ١٣٣ می باشند.

مشاوره مالیاتی رایگان تهران

ماده ٨١ قانون مالیات های مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نرم افزار آنلاین