فعالیتهای مشمول معافیت کشاورزی ماده ٨١ قانون مالیات های مستقیم | توضیحات جامع و کامل

ماده 88قانون مالیات های مستقیم
ماده ۸۸قانون مالیات های مستقیم چیست؟+عکس | توضیحات جامع و کامل
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
سهم مالیات از درامد های دولت چه مقدار است | نقش مالیات در دولت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ماده 81 قانون مالیات های مستقیم
ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ٨١ قانون مالیات های مستقیم :درآمد فعالیتهای ذیل از مالیات معاف می باشد :

▫️کشاورزی
▫️دامپروری
▫️پرورش ماهی
▫️پرورش زنبور عسل
▫️پرورش طیور
▫️ماهیگیری
▫️نوغانداری (پرورش کرم ابریشم)
▫️احیاء مراتع و جنگلها
▫️باغداری
▫️نخیلات ( باغات خرما )

🔹 نکته ١ : مطابق بخشنامه شماره ٣٨-٩۶-٢٠٠ مورخ ١٣-٠٣-٩۶ وجوه دریافتی اشخاص فوق از بیمه بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای مشمول معافیت ماده ٨١ ، به عنوان درامد معاف از مالیات است.

🔹 نکته ٢ : مطابق بخشنامه شماره ٨۵٣٠ مورخ ٢٧-٠٢-٨٢ شرکتهای دولتی نیز مشمول معافیت ماده ٨١ می شوند.

🔹 نکته ٣ : مطابق بخشنامه شماره ٢۶١٢-٨٠ مورخ ٢١-٠٣-٨١ بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند.

○ بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه ١- زراعت، ٢- شیلات و ماهیگیری، ٣- دام وطیور، ۴- جنگلها و مراتع (منابع طبیعی ) می باشد.

🔹 نکته ۴ : مطابق رای شورای عالی مالیاتی به شماره ٢-٢٠١ مورخ ١١-٠٢-٩۶ شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها که فعالیت آنها طبق اساسنامه جزو فعالیتهای معاف ماده ٨١ باشد ، مشمول معافیت ماده ١٣٣ می باشند.

مشاوره مالیاتی رایگان تهران

ماده ٨١ قانون مالیات های مستقیم

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع