شرکت‌هایی که تبلیغات خود را توسط گوگل انجام می‌دهند، ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی را مالیات دهند.
۸ اسفند ۱۳۹۸
شرایط هزینه قابل قبول مالیاتی آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند (۹) ماده ۱۴۸اصلاحی
۹ اسفند ۱۳۹۸
ماده ٨١ قانون مالیات مستقیم

فعالیتهای مشمول معافیت کشاورزی ماده ٨١ قانون مالیات مستقیم

⭕ درآمد فعالیتهای ذیل از مالیات معاف می باشد :

▫کشاورزی
▫دامپروری
▫پرورش ماهی
▫پرورش زنبور عسل
▫پرورش طیور
▫ماهیگیری
▫نوغانداری (پرورش کرم ابریشم)
▫احیاء مراتع و جنگلها
▫باغداری
▫نخیلات ( باغات خرما )

🔹 نکته ١ : مطابق بخشنامه شماره ٣٨-٩۶-٢٠٠ مورخ ١٣-٠٣-٩۶ وجوه دریافتی اشخاص فوق از بیمه بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای مشمول معافیت ماده ٨١ ، به عنوان درامد معاف از مالیات است.

🔹 نکته ٢ : مطابق بخشنامه شماره ٨۵٣٠ مورخ ٢٧-٠٢-٨٢ شرکتهای دولتی نیز مشمول معافیت ماده ٨١ می شوند.

🔹 نکته ٣ : مطابق بخشنامه شماره ٢۶١٢-٨٠ مورخ ٢١-٠٣-٨١ بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند.

○ بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه ١- زراعت، ٢- شیلات و ماهیگیری، ٣- دام وطیور، ۴- جنگلها و مراتع (منابع طبیعی ) می باشد.

🔹 نکته ۴ : مطابق رای شورای عالی مالیاتی به شماره ٢-٢٠١ مورخ ١١-٠٢-٩۶ شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها که فعالیت آنها طبق اساسنامه جزو فعالیتهای معاف ماده ٨١ باشد ، مشمول معافیت ماده ١٣٣ می باشند.ماده ٨١ قانون مالیات مستقیم

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع