روش های قابل اتکا برای مبارزه با پولشویی
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
فرار مالیاتی
رابطه نارضایتی ازنظام مالیاتی و هزینه وصول مالیات در اریا حساب آرینا
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

رابطه ی تحریمهای نفتی و مالیات چیست؟

رابطه ی تحریمهای نفتی و مالیات چیست؟ باید واقع بین بود و پذیرفت در سال اینده صدور نفت از ایران به بسیاری از کشور های جهان با کاهش مواجه خواهد شد و انتظار میرود با مواجه منطقی با این محدودیت ها تدابیر و تمهیدات ویژه ای برای عبور از این فشار ها اندیشیده شود

البته نباید از این واقعیت به سادگی گذشت که میتوان و البته باید این تحریم ها به سکوی پرتابی برای توسعه و استقلال اقتصادی کشور و تهدید ها به فرصتی ویژه برای ایران اسلامی تبدیل شود که الزامات و اقتضائات این امر در اینده ای نزدیک و در گزارشی مجزا مورد تحلیل بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت

به هر ترتیب این یک واقعیت است که در شرایط تحریم و کاهش فروش و صادرات نفت درامد های دولت باید از منابع دیگر تامین شود

مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گویی با رسانه ها در این باره اظهار کرد :تحریم های نفتی باعث میشود تحقق منابع بودجه ای کشور سخت تر از سال های گذشته انجام پذیرد

وی معتقد است ظرفیت های مالیاتی کشور به صورت بالقوه فراتر از ۱۵۳هزار میلیارد تومان براورد شود و تردیدی وجود ندارد باید ساز و کار لازم اندیشیده شود تا به واسطه ی ان بودجه جاری کشور از محل درامد های غیر نفتی تامین گردد

در این میان یکی از اصلی ترین کانون های کسب درامد به درامد های مالیاتی معطوف می شود ساز و کاری که اکثریت قریب به اتفاق کشور های جهان با اتکای به ان به اداره جامعه مبادرت می ورزند و مردم جوامع توسعه یافته نیز به این اصل پایدار هستند که برای توسعه کشور باید قوعد و قوانین مالیاتی را به عنوان یک تکلیف مد نظر قرار دهند و در نقطه مقابل گروه هایی که از پرداخت مالیت استنکاف کتتد فارغ از مقام جایگاه و پست و شغلی که از ان برخوردارند با مجازات های سنگین مواجه میشوند

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع