حداکثر زمان ارسال فهرست مالیات های فصلی مربوط به سالهای ۹۲تا۹۴

جزییات دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد
۱۷ اسفند ۱۳۹۷

بر اساس تفاهم نامه مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهی مستقیم

مالیات های فصلی
احکام مالیاتی متاثر از شیوع ویروس کرونا

بر اساس تفاهم نامه مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهی مستقیم، مربوط به سالهای ۹۲ تا ۹۴ فهرست معاملات فصلی حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه امسال به ادارات امور مالیات های فصلی ارسال شود.

بر اساس تفاهم نامه مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهی مستقیم، مربوط به سالهای ۹۲ تا ۹۴ فهرست معاملات فصلی حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه امسال به ادارات امور مالیات های فصلی ارسال شود.

همچنین مقرر شد، با ابلاغ بخشنامه معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی، حسابرسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی فعالین مناطق آزاد در ادارات امور مالیاتی خاص انجام شود.

همچنین در سایت ما ببینید

فرار مالیاتی پزشکان به چه صورت است|عدم استفاده از پوز معضل مالیات پزشکان

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات

نرم افزار آنلاین