تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی


تنظیم اظهارنامه مالیاتی
مرکز مشاوران مالیاتی با توجه به نیاز مودیان مالیاتی در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی صحیح و اصولی اظهارنامه های مالیاتی و رعایت کلیه موازین قانونی خدمات خود را در زمینه های زیر ارائه می نماید :
بررسی سیستم حسابداری ، اسناد مالی و دفاتر قانونی در جهت کسب اطمیمنان درخصوص رعایت صحیح قوانین مالیاتی در تهیه آن
تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و تحریر دفاتر قانونی براساس موازین قانون مالیتهای مستقیم
تهیه ، تنظیم و ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی شامل اظهارنامه های به شرح زیر :
تنظیم اظهارنامه مالیات اشخاص حقوق (شرکتها )
تنظیم اظهارنامه مالیات اشخاص حقیقی
تنظیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم
تنظیم اظهارنامه مالیات بر املاک و مستغلات
تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارث
تنظیم اظهارنامه درآمد اتفاقی
تنظیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

تماس :۰۹۱۲۸۶۹۲۳۱۴
۰۲۱۶۶۱۲۲۵۶۲
نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع