مالیات بر واردات در ایران
۳۰ دی ۱۳۹۸
خانه های لاکچری در تور مالیاتی گرفتار شدند
۱ بهمن ۱۳۹۸
فرم های اظهار نامه مالیاتی سال ها است الکترونیکی شده و از این رو از طریق اینترنت تکمیل و ارسال خواهد شد
انواع اظهار نامه مالیاتی در ایران

پیرو نوشتار قبل که طی آن اظهارنامه مالیاتی و عواقب عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی را توضیح دادم، در این نوشتار می خواهم به انواع اظهار نامه مالیاتی در ایران اشاره کنم و مختصر توضیحی درباره آن ها به بازدیدکنندگان سایت حقوق مالیاتی ساویران ارائه دهم.

برابر قانون مالیاتهای مستقیم ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه های مالیاتی انواع مختلف دارند که به مواردی از آنها به ترتیب زیر مختصراً اشاره می نمایم:

۱- اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب های سود و زیان خود را به اداره امور مالیاتی، تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

۲- اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی

وراث متوفی وظیفه دارند ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی، اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی با تعیین ارزش اقلام، روز و زمان فوت و با تصریح به دیون و مطالبات متوفی و دیگر مدارک به سازمان امور مالیاتی، تسلیم نمایند.

۳- اظهارنامه حاوی مشخصات مال مورد وقف، حبس، نذر و وصیت

اظهارنامه ای است که متولی موقوفه یا حبس و نذر کننده یا وصی باید در آن مشخصات و ارزش مال مورد حبس و نذر و وصیت و وقف را پس از وقوع عقد، ذکر و به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

۴- اظهارنامه معافیت از مالیات سالانه مستغلات

اظهارنامه ای است که اشخاص حقیقی برای اعلام فقدان درآمد دیگری تا سقف مقرر شده در ماده ۸۴ به سازمان امور مالیاتی تسلیم می نمایند تا از یک نوع معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

۵- اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک

مودیان مالیاتی مکلف اند نسبت به معاملاتی که روی املاک خود انجام می دهند اظهارنامه ای، تنظیم و به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.

۶- اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل

اظهارنامه ای است که طی آن صاحبان مشاغل اقدام به بیان وضعیت درآمد و هزینه های خود می کنند.

۷- اظهارنامه مالیاتی برآوردی

سازمان امور مالیاتی در مواردی که مالیات دهنده خود اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ننماید راساً اظهارنامه ای را برای مودی مالیاتی، تنظیم خواهد کرد که به آن اظهارنامه مالیاتی برآوردی می گویند.

۸- اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در مقطع انحلال

مدیران شخص حقوقی وظیفه دارند اظهارنامه ای، حاوی صورت بدهی ها و دارایی های شرکت در هنگام انحلال آن شرکت ارائه دهند.

۹- اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی

اظهارنامه تنظیم شده توسط مدیران تصفیه شرکت مربوط به آخرین دوره عملیاتی شخص حقوقی.

۱۰- انواع اظهار نامه مالیاتی در ایران  اصلاحی

اظهارنامه ای است که در صورت وجود اشتباه در در ترازنامه یا حسابهای سود و زیان مودی برای اصلاح اظهارنامه اول تنظیم می شود.

انواع اظهار نامه مالیاتی در ایران

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیاتی قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین