فروش بدون فاکتور چرا باید اشخاصی بدون واهمه ، بدون فاکتور بار بفروشند و تبلیغ هم بکنند …
۲ اسفند ۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ( اصلاحی ۱۸/ ۱۲/ ۹۷ )
۲ اسفند ۱۳۹۸

از جمله نکات مهم بخشنامه مورخ ۲۷/ ۵/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

🔺🔺 مودیان مالیاتی توجه داشته باشند بخشودگی جرائم مالیاتی برای مدت پس از بخشنامه ۸ مرداد ۹۸ ( یعنی از ۱/ ۱/ ۱۳۹۹ به بعد ) محدود خواهد بود

🔘 با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۴۱/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ ( بخشودگی جرائم ) ، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۹۸ بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام ننمایند ، به موجب ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرائم آنان در راستای ماده ۱۹۱ یاد شده قابل بخشودگی نمی باشد .

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع