معافیت مالیاتی چه تغییراتی می‌کند؟
۱۲ مرداد ۱۳۹۹
فرار مالیاتی با ثبت شرکت صوری
۱۲ مرداد ۱۳۹۹

در ارتباط با نحوه رسیدگی به تعیین مالیات سال ۱۳۹۸ مؤدیان صنفی از مدتی پیش مذاکرات متعددی با مسئولین سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم. در همین راستا چندین جلسه در هیئت رئیسه به نحوه رویارویی با این موضوع پرداختیم و در نهایت چند موضوع و محور اصلی در مذاکرات مورد توجه ما قرار داشت.

ممبینی افزود: با توجه به تأکید و پیگیری که سازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۸ در دستور کار قرار داده بود پیش بینی می‌کردیم ممکن است بعضی از مشاغل فاقد اسناد مالی باشند که در نتیجه در اجرای ماده ۹۷ این قانون، دچار مشکلاتی شوند؛ لذا با توجه به اینکه همچنان استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت این موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم و در چندین جلسه در تعیین ضرایب مربوط به مالیات، از روش تعیین به وسیله تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور پیگیری‌هایی صورت گرفت. وی تصریح کرد: البته همه می‌دانند که در سال ۹۸ ضمن اینکه دچار رکود اقتصادی بودیم، در عین حال در یک ماه پایانی سال به دلیل شیوع بیماری کرونا کسب و کارها آسیب زیادی دیدند، لذا این موضوع مد نظر قرار گرفت و بر آن تأکید شد.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع