دادگاه فدرال آمریکا دسترسی به اسناد مالیاتی ترامپ را تائید کرد
۱۶ مهر ۱۳۹۹
اتحادیه فوتبال آلمان مظنون به فرار مالیاتی
۱۹ مهر ۱۳۹۹

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه درباره جزئیات تغییر در بودجه سال آینده اعلام کرد: بخش‌های تولیدی کشور بیش از سایر کشورها مالیات پرداخت می‌کنند که به همین منظور برای حمایت از شعار سال مبنی بر جهش تولید در طرح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد داده شده تا ۵ درصد از مالیات بخش تولیدی و خدماتی کسر و در مقابل ۱ درصد به مالیات برارزش افزوده اضافه شود زیرا، مالیات برارزش افزوده بر میزان مصرف دریافت می‌شود. در این زمینه، میثم هاشم‌خانی اظهار کرد: تنها نکته مثبت افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده این است که چون بخش زیادی از کشور به صورت قانونی از مالیات معاف هستند و بخش‌هایی که از مالیات بر درآمد معاف هستند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند بنابراین، با کاهش مالیات بر درآمد و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، فساد موجود در ساختار اخذ مالیات بر درآمد کم می‌شود.

وی با بیان اینکه ساختار اخذ مالیات بر درآمد در ایران چون مبتنی بر اظهار نظر کارشناس مالیاتی است به شدت مستعد فساد است برعکس مالیات بر ارزش افزوده اینگونه نیست، افزود: از آنجا که ساختار مالیات بر ارزش افزوده الکترونیکی است بنابراین، افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند معافیت و فرار مالیاتی نهادها، سازمان و ارگان‌های زیادی در اقتصاد کشور را که مالیات بر درآمد نمی‌پردازند و مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، کم‌رنگ‌تر کند.

مشاوره مالیاتی تضمین کاهش مالیات قانونی

اخبار مالیاتی

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع