اصطلاح ” درآمد ابرازی ” در قانون مالیاتهای مستقیم ، ماده ۱۳۲ این قانون در چه معنی آمده است ؟

سهم مالیات از درامد های دولت چه مقدار است | نقش مالیات در دولت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم | ماده ۹۵ چیست ؟
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
درآمد ابرازی
درآمد ابرازی

درآمد ابرازی برابر بند ( ت ) ماده ( ۱ ) آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ ق.م.م که برگرفته از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد ؛

💠معنی :

🔺🔺🔺 ” ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی ”

💠 … می باشد .

⭕️ فلذا در قوانین و مقررات مالیاتی مصوب اخیر هرجا که سخن از ” درآمد ابرازی ” شده است منظور ارقام مندرج در صدر حساب سود و زیان و حساب درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود .

مشاوره مالیاتی رایگان

نرم افزار آنلاین
Call Now Buttonتماس سریع